#
Služby

Klidně se věnujte léčení.
Ostatní umíme my.

# #
#

Vyúčtování pojišťovnám

Zoptimalizujeme proplácené částky za dávky.
Odešleme za Vás dávky zdravotním pojišťovnám.
Zpracujeme opravné dávky.

#

Technická podpora

Pomůžeme vám se zdravotnickými programy.
Pohlídáme zdravotní stav počítačů.
Pomůžeme s certifikáty a jejich spárováním se ZP.

#

Školení

Poznejte program MEDICUS či SmartMEDIX.
Kurzy základů ovládání počítače.
Školení pro skupiny nebo jednotlivce.

#

Ocenění lékařských praxí

Jakou má moje praxe hodnotu?
Je prodejní cena praxe, kterou chci koupit, reálná?
Kolik mi bude nová praxe vydělávat?

#

Kalkulace cen ve stomatologii

Pro ordinace i laboratoře.
Rychlá pomoc při nahlášené kontrole.
Odborná poradenská služba pro lékaře i účetní.

#

Autorizovaná instalace

Nejvíce zkušeností s instalací čtecího zařízení.
Instalace zařízení i zaškolení personálu.
100% úspěšnost při instalacích.

Kalkulace cen pro zubní ordinace a laboratoře

  • Kalkulace pro ordinace i laboratoře.
  • Provádíme kalkulace již od roku 1993.
  • Zpracovány desítky tisíc kalkulací.
  • Rychlá pomoc při nahlášené kontrole.
  • Odborná poradenská služba pro lékaře i účetní.

Jak na to?

1 Stáhněte formulář lékař, hygienistka.
2 Vyplňte s účetním potřebné údaje.
3 Vyplněný dokument přiložte ke kontaktnímu formuláři na konci této stránky a odešlete.
Zajímá mě to

menu5_detail_kalkulace

Kalkulace cen pro ordinaci zubního lékaře

Kalkulace cen stanovuje v souladu se Zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. maximální ceny stomatologických výkonů a výroků v ordinaci zubního lékaře.

 

 

PORADENSKÁ SLUŽBA

Poradenská služba 777 166 560, která je v činnosti v pracovní dny v době od 8 do 18 hodin, je bezplatná. V případě nutnosti je možno volat i mimo tuto dobu.

Poskytujeme konzultační služby také pro účetní. Výsledkem by mělo být nastavení účetní osnovy tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám dělení příjmů a výdajů pro kalkulace cen.

menu5_detail_kalkulace_poradna

RYCHLÁ POMOC PŘI NAHLÁŠENÉ KONTROLE

Poskytujeme rychlou pomoc ordinacím, které očekávají kontrolu, aby výsledek kontroly byl co nejlepší.

menu5_detail_kalkulace_rychlá pomoc

CENOVÉ KONTROLY

Cenové kontroly prováděné specializovaným finančním úřadem vychází z účetnictví či daňové evidence, ročních uzávěrek, inventurních soupisů majetku a daňových přiznání. Kontroly jsou obvykle prováděny pro aktuální účetní období a dvě účetní období předcházející.

Pro každé účetní období je kontrolována správnost vedení cenové mevidence (uchovávání kalkulací věcně usměrněných cen, soulad kalkulací se Zákonem o cenách, ekonomická oprávněnost nákladů, a přiměřenost zisku).

PROČ KALKULACE CEN?

Předpis č. 526/1990 Zákon o cenách mimo jiné říká, že Správní orgány příslušné k regulaci cen podle zákona (upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen) mohou regulovat ceny v případě, že to vyžaduje veřejný zájem spočívající v udržení vyváženého postavení prodávajícího a kupujícího u zboží (výrobky, výkony, práce a služby) zcela nebo zčásti dotovaného z prostředků státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Předpis 265/1991 Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen upravuje působnost ministerstev v oblasti cen.

Ministerstvo zdravotnictví vykonává působnost při uplatňování a regulaci cen u zdravotních výkonů, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků.

V cenovém předpisu Ministerstva zdravotnictví České republiky 1/2015/DZP je mimo jiné uvedeno, že věcně usměrněnou cenou se regulují

  • zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytnuté pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU poskytovatelem zdravotních služeb,
  • zdravotní služby nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnuté pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
  • zdravotní služby nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnuté českému občanovi, který není pojištěncem ani podle zvláštního zákona (Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů), ani podle předpisů EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ani se na něho nevztahuje dvoustranná smlouva o sociálním zabezpečení zahrnující nároky na zdravotní služby.

Do ceny zdravotních služeb, které jsou regulovány věcně usměrněnou cenou, lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady doložitelné z účetnictví a přiměřený zisk, přičemž přiměřený zisk nelze uplatnit u zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zdravotních prostředků (zvlášť účtovaných materiálů).

Kalkulace cen pro ordinaci

6 500 Kč Kalkulace zubní lékař
4 000 Kč Kalkulace hygienistka

*Nejsme plátci DPH
BUDEME SE VÁM VĚNOVAT